Registračný formulár

Bewerbungsbogen

Registračný formulár si môžete stiahnuť, vytlačiť a spolu s fotografiou zaslať na našu adresu.
Pre rýchlu registráciu môžete použiť tento on-line formulár:
*) políčka takto označené nie sú pri vyplnení povinné, iba v pripade priameho zamestnania a spracovania Vašej pracovnej zmluvy. Ostatné políčka prosíme dôkladne vyplniť a priložiť aktuálnu fotografiu. V prípade nevyplnenia alebo odoslania bez fotografie Váš dotazník nemôže byť spracovaný.

Ďakujeme za registráciu

(kliknite sem pre znovunačítanie dotazníku)
Osobné údaje
Meno a priezvisko: 
Titul: 
*) Rodné priezvisko: 
Dátum narodenia: 
*) Rodné číslo: 
*) Číslo OP 
*) Miesto narodenia: 
Štátna príslušnosť: 
Bydlisko: 
e-mail: 
Rodinný stav: 
Deti (vek, počet): 
Vodičský preukaz: 
Ste aktívny vodič: áno  nie 
Mobil: 
Pevná linka: 
*) Bankové spojenie: 
*) Zdravotná poisťovňa: 
Bydlisko kontaktnej osoby: 
Tel. kontaktnej osoby: 

Údaje o Vašom zdraví
Zdravotný stav: 
Vaša výška-váha: 
Alergie(uveďťe): 
Krvná skupina: 
Alkohol (množstvo): 
Fajčiar (množstvo): 

Vzdelanie, jazyky a pracovné skúsenosti
Vaše vzdelanie: 
Kurzy, školenia: 
Certifikáty: 
Jazykové znalosti: 
Úroveň znalosti: 
Živnostenské oprávnenie: 
Krajina živnosti: 
Stav živnosti: 
Aký dlhý turnus chcete pracovať: 
Kde máte záujem pracovať: 

Prax v oblasti opatrovania (uveďte v bodoch miesto a dobu):


Opíšte stručne náplň práce:

Máte skúsenosti ako opatrovateľ/-ka s ochoreniami:

Alzheimer:  áno  nie 
Cukrovka:  áno  nie 
Dekubity:  áno  nie 
Demencia:  áno  nie 
Depresia:  áno  nie 
Epilepsia:  áno  nie 
Parkinson:  áno  nie 
Iné ochorenia: 
Viete sa postarať o pacienta: 

Ležiaceho:  áno  nie 
Inkontinentného:  áno  nie 
S katétrom:  áno  nie 
s PEG sondou:  áno  nie 


Viete sa postarať o domácnosť?:  áno  nie 

O akú prácu máte záujem?


Vaše záľuby, záujmy:


Kedy môžete nastúpiť: 
Vaša predstava mesačného príjmu: 


Pripojenie fotografie a odoslanie dotazníku

Priložte svoju fotografiu (formát jpg):


Kód: 
Osobné údaje poskytujete personalej agenture výhradne za účelom náboru, výberu a sprostredkovania zamestnania alebo iného obdobného pracovno-právneho vzťahu u tejto spoločnosti a to na dobu výberového konania, najdlhšie však na 18 mesiacov odo dňa ich zaslania. Spracovanie poskytnutých údajov sa riadi zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z.z.


designed by: paren. © 2013 Barakiel & WG s.r.o. All rights reserved